Genealogische Vereniging GOLSE-GENEN
Copyright © 2009 by Genealogische vereniging "Golse Genen"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pietdam@home.nl
Besloten Ledenwebsite
Agenda & Evenementen
Laatste wijziging op 30 april 2024
Populaire Items
Database, Foto's, Bidprentjes en Bibliotheek
© Genealogische vereniging "Golse Genen"   opgericht 5 december 2009   Handelsregister KvK 17273851

Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt.
Webmaster: Piet Dam.
Aanmelding voor
het lidmaatschap
Onze
fotogalerij
Onze
bidprentjes
Als lid krijg je via de besloten ledenwebsite toegang tot de Ledenadministatie, Jaarverslagen Digitale bibliotheek, databasis en Bidprentjes
Onze sponsors
Waarom een afgeschermde website uitsluitend toegankelijk voor onze leden?

De Wet bescherming Persoonsgegevens staat ons niet toe om de gegevens van nog in leven zijnde personen te publiceren op het internet. In onze databases gaat het hierbij om meer dan 559.000 personen.
De leden van “Golse Genen” kunnen deze gegevens inzien op een afgeschermde zusterwebsite.(zie in het menu: Naar de besloten ledenwebsite.).
Er zijn natuurlijk meer voordelen verbonden aan het lidmaatschap van “Golse Genen”, bijvoorbeeld: de zeer omvangrijke genealogie-bibliotheek op deze afgeschermde website.
Het lidmaatschap van “Golse Genen” kost slechts 18 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van “Golse Genen” door in het menu op “Aanmelding voor het lidmaatschap” te klikken.
Elke eerste dinsdag van de maand van 13.30 -16.00 uur verzorgen Frans van Dijk en Piet Dam het genealogies spreekuur in de bibliotheek in het cultuur centrum Jan van Besouw
Bij Vimexx een eigen website, met eigen .nl domein naam en met maar liefst 2Gb SSD-harddiskruimte een heel jaar lang voor nog geen 8 euro (incl. BTW) Klik op logo.
DE BELANGRIJKSTE HULPMIDDELEN VOOR GENEALOGEN

Het (gratis) programma om uw genealogische gegevens thuis te bewerken op uw computer
TNG (The Next Generation) is naar onze mening het
softwarepakket dat bij uitstek geschikt is om uw
genealogische database op het internet te publiceren.

Prijs voor leden $ 22,99 en voor niet-leden $ 32,99.


Het bestuur van de genealogische vereniging “Golse Genen”

Voorzitter:             Frans van Dijk,                     06-39104374

Secretaris:            Chrétien Robben,                 013-5346568

Penningmeester:   Joep van Dooren,                 013-5421541

Webmaster:          Piet Dam,                            013-5346155
                                             
Communicatie:      Leon de Jong,                      06-51181185                      
fr.vandijk@gmail.com
pietdam@home.nl
chretienrobben@home.nl
jvdooren@scarlet.nl

web page hit counters codes Free
<>
Dinsdag 7 mei 2024 van 13.30 tot
16.30 inloopspreekuur.
Stamboomonderzoek in samenwerking met Bibliotheek Goirle en vereniging Golse-Genen
Locatie Bibliotheek in het Cultureelcentrum Jan van Besouw Kloosterstraat 22 Goirle
Wij staan voor U gereed om alle vragen over stamboomonderzoek (Genealogie) zo goed mogelijk te
beantwoorden o.a
Hoe te beginnen met het uitwerken van een stamboom.
Welke computerprogramma’s zijn er beschikbaar (betaald of gratis) Hoe te zoeken op genealogische sites en in
archieven.
En alle andere vragen die betrekking hebben op stamboomonderzoek.
De vereniging Golse-Genen heeft ten doel het voor de toekomst veiligstellen van genealogische gegevens in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen, onderhouden en opslaan van data, in de meest uitgebreide
zin, het beheren van een website, het verzorgen van publicaties en bijeenkomsten alsmede door het bevorderen van
belangstelling voor de genealogie.
Frans van Dijk en Piet Dam i.s.m. Bibliotheek Goirle.
De contributie voor 2024 (à € 18,00) hoort volgens het reglement voor 31 dec. 2023 betaald te zijn.
Vooruitbetaling dus vóór 2024

Betaal zo snel mogelijk uw contributie op rekening NL46ABNA0130959529 t.n.v. "JJFM van Dooren", zodat wij kunnen blijven doorgaan met het houden van lezingen en het onderhouden van de website.
Let op het rekeningnummer dat is veranderd!!!!

Namens het bestuur van de vereniging,

Joep van Dooren.
penningmeester.
Dinsdag 7 mei 2024 van 13.30 tot 16.30 inloopspreekuur in de Bibliotheek Jan van Besouwhuis.

Vessum de Kempen
bidprentjes
dejongtuinen@hotmail.com
Lezingen Guldenakker
18 juni 19.30
Volg ons ook op Facebook:
Golse-Genen Genealogische vereniging   
 
Dinsdag 16 april lezing in de Guldenakker om 19.30 door Hil Peperkamp. Organisatie Genealogische vereniging "Golse Genen"

Oud dorpsgenoot Hil Peperkamp werd geboren in Tilburg Leo XIII straat en groeide op in Goirle. Zeventwintigjaar oud vertrok hij voor zijn werk naar Heiloo omgeving Alkmaar.
Nieuwsgierigheid naar zijn afkomst en  verleden waren aanleiding om de familiegeschiedenis  van vaders en moederskant te onderzoeken. Om zo een beeld te krijgen in
de ontwikkeling van familie die bestond uit: landarbeiders , kleine zelfstandigen en  fabrieksarbeiders.

Vierhonderd jaar geleden omstreeks 1600 werd Petrus Peperkamp geboren te Deest en geregistreerd in het doopregister van de gereformeerd kerk in Slijk-Ewijk. De stamhouder van de familie Peperkamp. De nazaten vestigde zich in Andelst en Herveld beide dorpen zijn opgegaan in de gemeente Overbetuwe.


Tweehonderd jaar geleden werd in 1811, Ostercappeln omgeving Osnabrück Duitsland, Friederich Heuer geboren, hij vertrok in 1846 naar Delft moederskant. Johannes Heuer hun zoon huwde in Loon op Zand met Johanna Lugters en ging als schoenmaker aan de slag in dit dorp. Een van zijn kinderen trok als schoenmaker met vrouw en kinderen naar Tilburg. Zij brachten hun laatste levensjaren door in Goirle.

Beide families maakte de Eerste- en Tweede Wereldoorlog mee inclusief honger, onderduik en evacuatie. De Betuwnaren werden in september 1944 , bij de start van de geallieerde actie Operatie Market Garden geëvacueerd naar o.a. Aspelare in België.
Het document heeft als titel : “Toeval de levens regisseur”. Iedereen wordt volstrekt willekeurig geboren maar deze plek heeft een diepe en nooit aflatende impact op je leven, toeval is voor een deel de regisseur. Naar mate de jaren voortschrijden , verkleurd en veranderd het verleden. Herinneringen verdwijnen en blijven bestaan in de geest van degenen die dit heeft beleefd.
Dinsdag 16 april bent u van harte welkom om naar het verhaal van Hil te luisteren.