Genealogische Vereniging GOLSE-GENEN
Copyright © 2009 by Genealogische vereniging "Golse Genen"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pietdam@home.nl
Besloten Ledenwebsite
Agenda & Evenementen
Laatste wijziging op 2 september 2023
Populaire Items
Database, Foto's, Bidprentjes en Bibliotheek
© Genealogische vereniging "Golse Genen"   opgericht 5 december 2009   Handelsregister KvK 17273851

Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt.
Webmaster: Piet Dam.
Aanmelding voor
het lidmaatschap
Onze
fotogalerij
Onze
bidprentjes
Onze
databanken
Als lid krijg je via de besloten ledenwebsite toegang tot de Ledenadministatie, Jaarverslagen Digitale bibliotheek, databasis en Bidprentjes
Onze sponsors
Waarom een afgeschermde website uitsluitend toegankelijk voor onze leden?

De Wet bescherming Persoonsgegevens staat ons niet toe om de gegevens van nog in leven zijnde personen te publiceren op het internet. In onze databases gaat het hierbij om meer dan 94.000 personen.
De leden van “Golse Genen” kunnen deze gegevens inzien op een afgeschermde zusterwebsite.(zie in het menu: Naar de besloten ledenwebsite.).
Er zijn natuurlijk meer voordelen verbonden aan het lidmaatschap van “Golse Genen”, bijvoorbeeld: de zeer omvangrijke genealogie-bibliotheek op deze afgeschermde website.
Het lidmaatschap van “Golse Genen” kost slechts 18 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van “Golse Genen” door in het menu op “Aanmelding voor het lidmaatschap” te klikken.
Elke eerste dinsdag van de maand van 13.30 -16.00 uur verzorgen Frans van Dijk en Piet Dam het genealogies spreekuur in de bibliotheek in het cultuur centrum Jan van Besouw
Bij Vimexx een eigen website, met eigen .nl domein naam en met maar liefst 2Gb SSD-harddiskruimte een heel jaar lang voor nog geen 8 euro (incl. BTW) Klik op logo.
DE BELANGRIJKSTE HULPMIDDELEN VOOR GENEALOGEN

Het (gratis) programma om uw genealogische gegevens thuis te bewerken op uw computer
TNG (The Next Generation) is naar onze mening het
softwarepakket dat bij uitstek geschikt is om uw
genealogische database op het internet te publiceren.

Prijs voor leden $ 22,99 en voor niet-leden $ 32,99.


Het bestuur van de genealogische vereniging “Golse Genen”

Voorzitter:             Frans van Dijk,                     06-39104374

Secretaris:            Chrétien Robben,                 013-5346568

Penningmeester:   Joep van Dooren,                 013-5421541

Webmaster:          Piet Dam,                            013-5346155
                                             
Communicatie:      Leon de Jong,                      06-51181185                      
fr.vandijk@gmail.com
pietdam@home.nl
chretienrobben@home.nl
jvdooren@scarlet.nl

web page hit counters codes Free
<>
Dinsdag 5 september 2023 van 13.30
tot 16.30 inloopspreekuur.
Stamboomonderzoek in samenwerking met Bibliotheek Goirle en vereniging Golse-Genen
Locatie Bibiliotheek in het Cultureelcentrum Jan van Besouw Kloosterstraat 22 Goirle
Wij staan voor U gereed om alle vragen over stamboomonderzoek (Genealogie) zo goed mogelijk te
beantwoorden o.a
Hoe te beginnen met het uitwerken van een stamboom.
Welke computerprogramma’s zijn er beschikbaar (betaald of gratis) Hoe te zoeken op genealogische site’s en in
archieven.
En alle andere vragen die betrekking hebben op stamboomonderzoek.
De vereniging Golse-Genen heeft ten doel het voor de toekomst veiligstellen van genealogische gegevens in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen, onderhouden en opslaan van data, in de meest uitgebreide
zin, het beheren van een website, het verzorgen van publicaties en bijeenkomsten alsmede door het bevorderen van
belangstelling voor de genealogie.
Frans van Dijk en Piet Dam i.s.m. Bibliotheek Goirle.
De contributie voor 2023 (à € 18,00) hoort volgens het reglement voor 31 dec. 2022 betaald te zijn.
Vooruitbetaling dus vóór 2023

Betaal zo snel mogelijk uw contributie op rekening NL08ABNA0819002941 t.n.v. "De Golse Genen", zodat wij kunnen blijven doorgaan met het houden van lezingen en het onderhouden van de website.
Let op het rekeningnummer dat is veranderd!!!!

Namens het bestuur van de vereniging,

Joep van Dooren.
penningmeester.
Dinsdag 5 september 2023 van 13.30 tot 16.30 inloopspreekuur in de Bibliotheek Jan van Besouwhuis.

Beste Leden

Uw lidmaatschap is voor het jaar 2022 automatisch verlengd zonder de daarvoor verschuldigde contributie.
Voor leden die al betaald hebben zal de contributie worden doorgeschoven
naar 2023
Het bestuur Golse Genen.

Vessum de Kempen
bidprentjesdejongtuinen@hotmail.com
Lezingen Guldenakker
19 september 2023
21 november 2023
Volg ons ook op Facebook:
Golse-Genen Genealogische vereniging   
https://www.facebook.com/groups/221864787204007/
1 september 2023 bereikte ons het droeve bericht dat ons lid en oud bestuurslid en oprichter van de Golse Genen de heer Jan Eijsermans op 31 augustus 2023 op 83 jarige leeftijd plotseling is overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze zware tijd.
Namens alle leden van de Golse Genen.